เลือกซื้อประกันสุขภาพแบบไหนดี แบบแยกจ่าย หรือ แบบเหมาจ่าย EP.40• สำรวจสวัสดิการเดิมที่มีอยู่ ถ้าต้องการซื้อเพิ่มเติมแนะนำแบบแยกจ่ายซึ่งเบี้ยถูกกว่าสำหรับเพิ่มเติมความคุ้มครอง

• แบบแยกจ่ายมีจุดเด่นที่เป็นวงเงินคุ้มครองต่อโรค แต่ไม่ลิมิตความคุ้มครองต่อปี หากเจ็บป่วยหลายโรคในปีเดียวกัน อาจจะเบิกค่ารักษาได้สูงกว่าแบบเหมาจ่าย ในขณะที่จ่ายเบี้ยถูกกว่า

• แบบเหมาจ่ายมีจุดเด่นที่ครอบคลุมวงเงินรักษา ปลดความกังวลเรื่องการต้องจ่ายค่ารักษาส่วนต่างเพราะ ไม่มีลิมิตรายการต่างๆในกระบวนการรักษาขอเพียงให้อยู่ในวงเงินเหมาจ่าย ซึ่งมักเริ่มต้นที่ปีละ 1 ล้านบาทเป็นต้นไป และยังครอบคลุมเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลได้อีกหลายปี โดยไม่ต้องซื้อประกันเล่มใหม่เพิ่ม

• แบบเหมาจ่ายมีราคาเบี้ยที่สูง ควรตรวจสอบเบี้ยประกันในระยะยาวที่จะปรับขึ้นทุก 5 ปี โดยเฉพาะช่วงวัยเกษียณที่เราไม่รายได้ เราจะสามารถจ่ายเบี้ยส่วนนี้ไปได้ตลอดสัญญา เพื่อรับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องหรือไม่

#SmartPlanForSmartLife #ประกันสุขภาพ #ประกันเหมาจ่าย

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ มีอะไรบ้าง

ปรึกษาเรื่องวางแผนประกันสุขภาพ :
FB Page :
Line :

Related Videos