เมืองไทยรีไทร์เม้นท์ #รีไทร์เมนท์พลัส60 #เมืองไทยประกันชีวิต #วางแผนเกษียณ #ลดหย่อนภาษี #ทำประกันเมืองไทย รีไทร์เม้นท์ พลัส 60
ประกันชีวิตจาก #เมืองไทยประกันชีวิต
ช่วยคุณวางแผนเกษียณอายุ คุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี และชำระเบี้ยจนถึงอายุ 59 ปี
ลดหย่อยภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท/ปี
จุดเด่นของประกันชีวิตแบบบำนาญแบบนี้ คือ
– มีเงินจ่ายคืนให้ในช่วงที่ยังชำระเบี้ยประกันอยู่ (ก่อนอายุ 60 ปี)
– อายุครบ 60 ปี รับเงินก้อน 40% ของเงินเอาประกัน
– ตั้งแต่อายุ 61-89 ปี รับเงินบำนาญในแต่ละปีตั้งแต่ 15%-40%
– เมื่ออายุครบ 90 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของเงินเอาประกัน
ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-50 ปี (ถ้าทำก่อนอายุ 24 ปี เงินรับระหว่างปีรวมสูงสุด 12%)
ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 400% ให้คุณไม่ต้องกังวลในวันที่จากไปเพราะประกันชีวิตจะมอบผลประโยชน์ส่งต่อทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์
– อายุ 20 – ก่อนอายุครบ 35 ปี : คุ้มครองชีวิต 100%
– อายุ 35 ปี – ก่อนอายุครบ 40 ปี : คุ้มครองชีวิต 150%
– อายุ 40 ปี – ก่อนอายุครบ 45 ปี : คุ้มครองชีวิต 200%
– อายุ 45 ปี – ก่อนอายุครบ 50 ปี : คุ้มครองชีวิต 250%
– อายุ 50 ปี – ก่อนอายุครบ 55 ปี : คุ้มครองชีวิต 300%
– อายุ 55 ปี – ก่อนอายุครบ 90 ปี : คุ้มครองชีวิต 400%

ตัวอย่าง ผู้ชาย อายุ 35 ปี ทำเมืองไทย รีไทร์เม้นท์ พลัส 60 ทุน 1 ล้านบาท เบี้ย 139,100 บาท
ชำระเบี้ยประกันรวม 24 ปี (เบี้ยประกันที่ชำระไป รวม 3,338,400 บาท)
กรณีที่ 1 : อยู่ครบอายุ 90 ปี
-ก่อนอายุครบ 60 ปี ได้รับเงินจ่ายคืนให้ระหว่างปี รวม 80,000 บาท
– อายุครบ 60 ปี รับ 40% รวมกับ เงินบำนาญตั้งแต่อายุ 61-89 ปี รวมรับ 8,250,000 บาท
– อายุครบ 90 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของเงินเอาประกัน เท่ากับ 1,000,000 บาท
รวมรับ 9,330,000 บาท
กรณีนี้ จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยที่ชำระไปทั้งสิ้น 5,991,600 บาท

กรณีที่ 2 : หากเสียชีวิตตอนอายุ 62 ปี
– เงินรับก่อน 60 ปี รับ 80,000 บาท
– ตอนอายุ 60 ปี รับ 400,000 บาท
– ตอนอายุ 61 ปี รับ 150,000 บาท
– ปีที่ 62 เสียชีวิต : ผู้รับผลประโยชน์ได้รับ 400% เท่ากับ 4,000,000 บาท
– รวมรับ 4,630,000 บาท
กรณีนี้ จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยที่ชำระไปทั้งสิ้น 1,291,600 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง Inbox หรือ ได้ที่

ช่องทางการติดต่อ

Add line : @prakan-lavender

Facebook : ประกัน ในทุ่งลาเวนเดอร์ 7824

Instagram : prakan.nai.tung.lavender

โทร. 099-2464514

#เมืองไทยประกันชีวิต
#ประกันในทุ่งลาเวนเดอร์
#ประกันชีวิต
#ประกันสุขภาพ
#ลดหย่อนภาษี
#ประกันชีวิตแบบบำนาญ
#ทำประกัน
#ตัวแทนประกัน
#นักวางแผนประกันชีวิต

Related Videos