มีประกันสุขภาพแต่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาเอง ทำไม? #ยกเลิกขาย #ไอเฮลตี้เดือน พฤศจิกายนนี้แล้ว เรามีเวลาเพียง 1เดือนเศษ ที่จะรีบทำประกันสุขภาพเหมาจ่าย ก่อนที่จะปิด และมีแบบใหม่มาแทน ซึ่งเราต้องจ่ายทั้งเบี้ย จ่ายทั้งค่ารักษา
Oh!Noooo มันจะเกิดขึ้นจริง ทั่วไทย ใครไหวตัวทัน รีบทำแบบเหมาจ่ายไว้คือโชคดีมากค่ะ จ่ายแค่ค่าเบี้ย ค่ารักษาบริษัทรับผิดชอบให้เหมือนเดิมๆที่ผ่านๆมา
ยังยืนยันเสียงหนักแน่นว่า iHealthy เป็นแผนประกันสุขภาพที่คุ้มค่ากับเบี้ยที่จ่ายที่สุดในประเทศไทย

Related Videos