นักธุรกิจอาคเนย์ x HbD x อาคเนย์ Station x Total Digital SolutionLIVE ! สัมมนาโค้งสุดท้ายปลายปี
หัวข้อ : นักธุรกิจอาคเนย์ x HbD x อาคเนย์ Station x Total Digital Solution

วิทยากร :
📈 คุณจิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงส์ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางตัวแทน อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
📈 คุณไกรยง โตเขียว ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานตัวแทนอาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

#MoneyExpo #มหกรรมการเงิน #มหกรรมการเงินส่งท้ายปี

Related Videos