ข้อยกเว้นประกันรถยนต์ ประเภท 111 ข้อควรรู้ประกันไม่จ่าย

1. เมาแล้วขับ (แอลกอฮอล์) – ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

2. ใช้รถในการแข่งความเร็ว – ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์แข่งความเร็วตามสนามแข่งที่ถูกกฎหมาย หรือแข่งความเร็วกันตามถนนแบบผิดกฎหมาย
ประกัน ล้วนไม่รับเคลมความเสียหายทั้งสิ้น

3. ใช้รถในการลากจูง – การนำเอารถยนต์ของตนเองไปลากจูงรถยนต์คันอื่น เป็นลักษณะการใช้งานที่เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระบุไว้ในข้อ 8…. การยกเว้นการใช้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

4. ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ – ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทประกันภัย แต่ยกเว้นความรับผิดเฉพาะความเสียหายของตัวรถคันที่ทำประกันภัยเท่านั้นครับ

5. ใช้รถในทางผิดกฎหมาย – อาทิ ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ก่ออาชญกรรม ขนส่งของผิดกฎหมายทุกชนิด

6. รถเสื่อมสภาพตามอายุ – ไม่คุ้มครอง รถที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ อุบัติเหตุ

7. ภัยสงคราม – ความเสียหายจากการโดยยิงด้วยกระสุน ทุบรถ หรือระเบิด ขณะมีสงครามกลางเมือง

8. ภัยปรมาณู ความเสียหายจากการโดนยิงขีปนาวุธ วัตถุปรมาณู หรือนิวเคลียร์

9. ภัยจากกัมตภาพรังสี รถเกิดความเสียหายจาก กัมมันตภาพรังสีของเชื้อเพลิงปรมาณู การระเบิดของปรมาณู ส่งผลให้มีกัมมันตภาพรังสีรุนแรงกระจายทั่วพื้นที่โดยรอบ

10. การประมาท เลินเล่อ อย่างร้ายแรง – มาตรา 879 ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยอันเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

11. ใช้รถนอกอาณาเขตประเทศไทย
+++++++++++++++++++++++++++++++++
!!! ซื้อพรบ.รถ ทุกชนิดลด 5% :

เช็คราคาภาษี :

ต่อภาษีออนไลน์

ประกันออนไลน์

คำปรึกษาเรื่องเคลม

Tee Brokers Fan Page

กราบขออภัยหากคลิปมีคำพูดไม่สุภาพ หรือ มีข้อความผิดพลาด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

เบอร์ เลขาน้องอัง รับประกัน และ งานธุรการ 063-941-9988
เบอร์ เลขาน้องเล็ก ประสานงาน และ การเงิน 095-362-8850
เบอร์ เลขาพี่นิด งานต่ออายุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 061-462-6996
เบอร์ Admin กุ้งนาง งานขายประกันใหม่ 095-362-8850
เบอร์ Admin โจ้ งานขายประกันใหม่ 097-295-6121
รองผู้จัดการ คุณวุ้น 085-389-7856

Related Videos