Muang Sing Historical Park - อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ แหล่งโบราณเมืองครุฑ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

English

สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางถึง ๑๙,๔๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒,๑๗๘,๗๕0 ไร่ จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่างจากรุงเทพ ไปตามถนนเพชรเกษมหรือถนนบรมราชชนนี ผ่านนครชัยศรี นครปฐมบ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึงจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง ๑๓๐ กิโลเมตร และทางรถไฟ ๑๓๓ กิโลเมตร

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรีเป้นภูเขา โดยพื้นที่ทางภาคเหนือและตะวันตกของจังหวัดเป็นเทือกเขาและค่อยๆ ลาดลงมาทางทิศตะวันออกและด้านใต้เป็นที่ลุ่มราบแม่น้ำแม่กลองต่อเนื่องกับบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐมและราชบุรี มีแม่น้ำสายสำคัญอยู่ ๔ สายคือแม่น้ำแควน้อย (ไทรโยค) แม่น้ำแควใหญ่ (ศรีสวัสดิ์) แม่น้ำแม่กลอง ลำตะเพิน

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีคล้ายคลึงกับบริเวณภาคกลางของประเทศไทยกล่าวคือมีสภาพอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Swannah climate) มีช่วงชุ่มชื้นหรือช่วงที่เป็นฤดูฝนประมาณ  ๕-๖ เดือน ระยะเวลาอีกประมาณ ๖ เดือน เป็นช่วงที่ฝนแล้ง ฤดูกาลของจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งออกเป็น ๓ ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน ป่าไม้ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าไม้ประเภทป่าผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณ โดยมรไม้ที่สำคัญ เช่น ไม้แดง ไม้ตะเคียน ไม้มะค่า ไม้รัง ไม้ประดู่ ส่วนป่าดิบเขาหรือป่าดิบชื้นมีบริเวณที่เป้นภูเขาสูงกว่า ๑๐๐๐ เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จัดเป้นป่าดงดิบเขาหรือชนิดป่าสนเขา เป็นป่าไม้ที่ขึ้นอยุ่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า ๗๐๐ เมตรขึ้นไป ได้แก่ สนสองใบ ซึ่งแยกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ๑๕ แห่ง อุทยานแห่งชาติ ๕ แห่ง และเขตรักษษพันธุ์สัตว์ป่า ๒ แห่ง สัตว์ป่าที่มีความสำคัญในป่าจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่ ช้าง เสือ ค่าง ชะนี อีเห็น ไก่ฟ้า กระทิง หมี กวาง เก้ง นกเป็ดน้ำ เต่า ๖ ขา กบภูเขา เป็นต้น

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณืที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีแร่ธาตุสำคัญหลายชนิด ได้แก่ ดีบุก วุลเฟรม ตะกั่ง ฟอสเฟต พลวง ฟลูออไรต์ แบไรต์ เป้นต้น ยิ่งกว่านั้นยังมีแร่รัตนชาติล้ำค่าหลายชนิด เช่น โดโลไมต์ หินปูน ดินขาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลอยสีน้ำเงินหรือบลูเซฟไฟร์ หรือพลอยไพลินที่มีชื่อเสียงเป้นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลก

ประชากรในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยหลายกลุ่มเชื้อชาติ คือนอกจากกลุ่มคนไทยซึ่งเป้นประชากรโดยส่วนใหญ่ของจังหวัด ตั้งถิ่นฐานกระจายอยุ่ทุกอำเภอแล้ว ยังมีประชากรกลุ่มอื่นๆอีกได้แก่ กลุ่มคนจีน กลุ่มเชื้อสายกระเหรี่ยง กลุ่มเชื้อสายมอญ กลุ่มเชื้อสายลาว จึงก่อให้เกิดความหลากหลายขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้าน

ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่มีการเพราะปลูกมาก ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลังและข้าว ส่วนการประกอบอุตสาหกรรมก็มีหลายชนิด เช่นโรงงานน้ำตาล เหมืองแร่ชนิดต่างๆ โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ และโรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ทที่พัก

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องจากอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง ๑๓๐ กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสะดวก ทั้งยายยนต์และทางรถไฟ รวมทั้งเป็นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งทางด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปและวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้รับการพัฒนาและยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันตก เพราะมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยุ่มากมายหลายรูปแบบ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีมีทั้ง ความงดงามของป่าเขา น้ำตก ถ้ำ แม่น้ำลำคลอง ตลอดจนความงามของทัศนียภาพ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย อาทิเช่น น้ำตกเอราวัณ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกไทรโยคน้อย (เขาพัง) น้ำตกไทรโยคและอุทยานแห่งชาติไทรโยค น้ำตกผาตาด น้ำตกเกริงกระเวีย ถ้ำละว้า ถ้ำดาวดึงส์ ถ้ำฤาษี ถ้ำลับแล ถ้ำเนรมิตร บ่อน้ำพุร้อนหินดาด เขื่อนเขาแหลม และเขื่อนศรีนครินทร์

ในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ความสมบูรณ์ของแหล่งอารยธรรมด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปรากฏหลักฐานต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์เป้นต้นมา จนถึงเหตุการณ์สำคัญในช่วงสงครสมโลกครั้งที่ ๒ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ ถ้ำตาด้วง ถ้ำผาแตง ถ้ำรูปเขาเขียว ถ้ำเทวฤทธิ์ ถ้ำขุนแผน ถ้ำแพะเขาพัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า พงตึก อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ด่านเจดีย์สามองค์ ทางรถไฟสายมรณะ สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานกาญจนบุรี (ดอนรัก) สุสานเขาช่องไก่ และพิพิทธภัณฑ์สงครามวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)